Robot hàn SA1800, 6 trục, tầm tay 1811mm, tải trọng 4kg.
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner