Robot hàn SA1400, 6 trục, tầm tay 1405.5mm, tải trọng 6kg.
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner